Gyakori kétszikű gyomnövények a gyepben II.

Az intenzív gyepben minden olyan egy- és kétszikű növény gyomnak minősül, amelyet nem tudatosan telepítettünk és jelenlétük nem kívánatos. A gyomnövényekkel foglalkozó cikksorozat harmadik részében a gyepfelületben gyakran előforduló kétszikű gyomnövények egy részét fogom bemutatni. Ebben a részben Bemutatásra kerül a Nagy útifű, a Pásztortáska, a Pongyola pitypang és a Szürke madársóska.

Kétszikű, virágos gyomok II.

Plantago major - Nagy útifű 

Évelő, rövid gyöktörzsű, hosszú tőkocsányú, tőlevélrózsás nö­vény: Levelei tojásdadok, nyelesek, szíves vagy kerek vállúak, ritkán, aprón fogazottak, általában kopaszok, íves erezetűek. Egy tövön több tőkocsány is lehet. A tőkocsányhoz képest a füzér közel azonos hosszúságú. A füzérvirágzat alján szaggatott. A párta sárgás­fehér, a porzószálak nem lilák.

Közönséges és elterjedt mindenütt. Gyakori a réteken, legelőkön, parla­gokon, kertekben, főleg a nedvesebb helyeken tömeges. Főleg taposott területeken, például sportpályákon fordul elő.

Capsella bursa-pastoris - Pásztortáska        

Egyéves, tőlevélrózsás, kis-közepes termetű, csillagszőrös nö­vény. Leveleinek alakja igen változatos, lehetnek épek vagy szárnyasán hasadtak, osztot­tak, szeldeltek. A szárlevelek lándzsásak, ülők, füles vállúak. Fehér virágai hosszú, foko­zatosan megnyúló fürtben állnak. Egész évben csírázik.

Az egész országban gyakori, tavasztól őszig mindig csírázik. Minden művelt területen, minden kultúrában tömeges lehet. Telepítésnél valamit a sérült gyepekben jelenik meg.


Taraxacum officinale - Pongyola pitypang   

Évelő, tőlevélrózsás, több kocsányú, alacsony, tejelő növény. Tőlevelei keskeny visszás tojásdadok vagy lándzsásak, mélyen kacúrosak, a szeletek lefelé görbülnek, háromszög alakúak. Tőkocsánya egy fészket visel, üreges, hosszú, kopasz. A külső fészekpikkelyek már fiatalon elállók vagy hátragyűrtek, nem szélesebbek a belsők­nél, nincs fehéres szegélyük, és nincs a csúcs alatt apró szarvuk. Virágszíne sárga.

Gyakori az egész országban a füves, parlagos helyeken, a réteken és ka­szálókon, udvarokban és kertekben. A mesterséges gyepekben igen káros, mert a gyepet teljesen kiölheti. Értékes gyógynövény is. Jól ápolt gyepekben nem jelenik meg, nem bírja az alacsony nyírást.

Oxalis corniculata  - Szürke madársóska     

Évelő, többnyire indás, ágas, a csomókon legyökerező, szürke növény. A levelek pálhásak, a levélkék majdnem a közepükig bemetszettek. A sziromleve­lek kicsípettek. Elvadult változatának szára és levele bíborbarnás.

Adventív növény, sok helyen elszaporodott, elsősorban a kertekben, par­kokban. Mostanában eléggé elterjedt, elszaporodott gyomnövény. 

 

 

Ónozó Krisztián - Kertészmérnök